Oficiálna stránka VSP JG

Vitajte na našom webe

Vážení návštevníci,

 

vitajte na našej webovej stránke. Veríme, že aj prostredníctvom tohto média Vám budeme môcť efektívnejšie priniesť základné informácie o našom území, ale aj priebežné informácie o aktuálnom dianí.

Naša stránka je hlavne určená pre obyvateľov žijúcich na území Verejno-súkromného partnerstva.

 

 

Oznamujeme Vám,
že táto webová stránka nebude sprístupnená od 08.09.2020 pre verejnosť a nová oficiálná webová stránka je
https://vspjuznygemer.sk/ !

 

 

Informácie v regióne

28.05.2020 08:58

Oznámenie o aktualizácii výzvy 4.1 – MAS_084/4.1/04

MAS Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje príjemcom podpory z Programu LEADER, že sme výzu aktualizovali  na webovom sídle MAS, v časti https://vspjuznygemer3.webnode.sk/podpora-na-investicie-do-polnohospodarskych-podnikov/
23.12.2019 14:48

Jarmok "chuť Vianoc"

Dňa 20.12.2019 sa v Tornali uskutočnilo verejné podujatie Jarmok „chuť Vianoc“, ktoré organizovalo občianske združenie Pro Tornaľa - Tornaljáért, o.z. Ako Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer sme sa zúčastnili tohto podujatia, kde sme mali dva drevené stánky (zakúpené z dotácie BBSK) plné regionálnych produktov Gemer – Malohont. Zapojili sme sa aj do súťaže vo varení kapustnice. Propagáciu regionálnych výrobcov sme realizovali prostredníctvom prezentácie a ochutnávky rôznych výrobkov. Varili sme vianočný punč z regionálneho vína Gemerprodukt Valice, taktiež detský punč z ovocných štiav a jabĺk od výrobcu Gemerprodukt Valice. Na ochutnávku sme tiež ponúkali Muránske buchty rôznych príchutí priamo od výrobcu obec Muráň, medíky a včelie produkty od regionálnych výrobcov Oskár Tóth a MAJA – Majoros Jácint. Taktiež sme propagovali regionálnu značku Gemer-Malohont (prostredníctvom letákov obstaraných z dotácie BBSK), činnosť VSP Južný Gemer,...
09.12.2019 11:27

Oznámenie o aktualizácii výzvy 7.5 - MAS_084/7.5/02

MAS Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje príjemcom podpory z Programu LEADER, že sme výzu aktualizovali  na webovom sídle MAS, v časti https://vspjuznygemer3.webnode.sk/aktualizacia-vyzvy-7-5-zo-dna-9-12-2019/  
27.11.2019 11:17

Jarmok "chuť Vianoc"

Srdečne Vás pozývame na Jarmok „chuť Vianoc“ dňa 20.12.2019 od 14:00 na námestí v Tornali, kde v stánkoch VSP Južný Gemer chceme poukázať na pestrosť a rozmanitosť nášho územia, budete môcť ochutnať regionálne výrobky našich výrobcov z regiónu Gemer – Malohont, taktiež chceme priniesť vianočnú atmosféru v podobe medovníkov či chutného punču. Tešíme sa na Vás! Váš tím VSP Južný Gemer  
27.11.2019 11:14

Výzva na OH MAS HORNOHRAD

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 4.1, 4.2 a 6.4. Výzva je vyhlásená v termíne od 26. 11. 2019 – 10. 01. 2020.   Viac informácií nájdete na stránke
08.08.2019 14:15

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Bližšie informácie: https://vspjuznygemer3.webnode.sk/vyzva-na-odbornych-hodnotitelov-pre-podopatrenie-7-2-c-2/
06.08.2019 14:07

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - podopatrenie 7.5

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie Bližie informácie: https://www.vsp-juzny-gemer.sk/podopatrenie-7-5/
01.08.2019 13:29

Deň kúpeľov a deň obce Číž 24.8.2019 od 9:00

Prírodné jódové kúpele Číž v spolupráci s obcou Číž srdečne pozývajú všetkých, dospelých aj deti na Deň kúpeľov a deň obce Číž so zaujímavým programom, atrakciami či súťažami. 
16.07.2019 15:10

Regionálnu značku GEMER - MALOHONT získali ďalší výrobcovia

Tradičné maslo, smotana, tvaroh, výrobky z ovčieho mlieka, ríbezľové vína, med, čučoriedky, jahody a hydina, ale aj Kyjatické hračky, vyšívané textilné výrobky, keramické obrazy či party rozšíria zoznam výrobkov so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Rozhodla o tom vo štvrtok 11. júla v Tisovci Certifikačná komisia. Miestna akčná skupina MALOHONT v spolupráci s ďalšími miestnymi akčnými skupinami pôsobiacimi v regióne Gemer-Malohont - VSP Južný Gemer, MAS Cerovina, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron a VSP Stredný Gemer - vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky. Do termínu uzávierky 24.06.2019 bolo spolu prijatých 15 žiadostí, z toho 13 žiadostí od nových záujemcov a 2 žiadosti od držiteľov regionálnej značky, pričom kontrolou formálnej správnosti a úplnosti prešlo 13 z nich. Tieto žiadosti boli na základe popisu produktov, podporných dokumentov a vzoriek produktov...
14.06.2019 10:46

VÝZVA NA ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. https://www.vsp-juzny-gemer.sk/aktualne-vyzvy-mas/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/

Užitočné stránky

Novinky

20.12.2017 11:00

Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia...
13.06.2017 11:16

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

https://www.apa.sk/21-prv-2017
20.09.2014 14:06

Zasadnutie správnej rady VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .
20.08.2014 14:06

Valné zhromaždenie VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Publicita IROP

Fotogaléria: Úvodná stránka

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode