Oficiálna stránka VSP JG

Vitajte na našom webe

Vážení návštevníci,

 

vitajte na našej webovej stránke. Veríme, že aj prostredníctvom tohto média Vám budeme môcť efektívnejšie priniesť základné informácie o našom území, ale aj priebežné informácie o aktuálnom dianí.

Naša stránka je hlavne určená pre obyvateľov žijúcich na území Verejno-súkromného partnerstva.

 

 

Oznamujeme Vám,
že táto webová stránka nebude sprístupnená od 08.09.2020 pre verejnosť a nová oficiálná webová stránka je
https://vspjuznygemer.sk/ !

 

 

Informácie v regióne

30.05.2019 09:29

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave  v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom práve prostredníctvom PPP schémy. Podstatnou zložkou každej PPP schémy je poskytovanie verejnoprospešných služieb. Pomocou spolupráce medzi obcou a podnikateľom za pomoci PPP schém tak môžu vzniknú doovy dôchodcov, či školy, pričom sa jedná o schému (ak je dobre zmluvne nastavená), ktorá je výhodná pre obe strany.    Mechanizmus regionálnych PPP projektov sa začína úspešne uplatňovať v rámci EU a  Agentúra pre rozvoj Gemera (pre viac info o našich aktivitách navštívte našu FB stránku) v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave v rámci medzinárodného projektu RESTAURA vypracováva...
23.05.2019 09:36

Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 22.05.2019 piatu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 24.06.2019. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont. Viac o výzve sa môžete dozvedieť TU!
08.03.2019 10:40

Okresný úrad Rimavská Sobota: VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme našich členov ako aj verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Rimavskej Sobote vyhlásil Výzvu č.02/OÚRS/2019 Dátum zverejnenia výzvy: 8.3.2019 Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí: do 29.3.2019.   Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa výzvy, formulár žiadosti ako aj informácie o jednotlivých opatreniach Akčného plánu okresu RS nájdete na stránke  https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/rimavska-sobota/.
05.03.2019 12:45

Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém

PPP schémy (ang. Public Private Partnership) sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni.  PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne  formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom  a podnikateľom. Viac informácii v prílohe tu.
04.03.2019 10:39

Okresný úrad REVÚCA: VÝZVA č. 2/OÚRA/2019 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Revúcej vyhlásil Výzvu č.2/OÚRA/2019.   Prioritné oblasti Akčného plánu okresu Revúca  Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb  Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry   Dátum zverejnenia výzvy: 1.3.2019 Termín na podávanie žiadostí: 31.3.2019  Bližšie informácie ako aj formuláre nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca
14.09.2018 08:11

Oznámenie o predĺžení termínu na podanie žiadostí v rámci výzvy č. 01-OÚ Rimavská Sobota-2018

Okresný úrad v Rimavskej Sobote predlžuje termín na predkladanie projektov financovanych alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku v rámci výzvy č. 01/OU Rimavská Sobota/2018 do 17.09.2018. Oznámenie nájdete tu: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota&subor=306931  Aktualizovaná výzva je zverejnená tu: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota  
11.09.2018 10:31

Podpísali sme zmluvu o spolupráci

https://vspjuznygemer3.webnode.sk/mas-malohont-rozdaval-certifikaty-a-podpisali-sme-zmluvu-o-spolupraci/
23.08.2018 16:33

VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

  Územie pôsobnosti VSP Južný Gemer pokrýva okresy Rimavská Sobota a Revúca. Tieto okresy majú vyhlásené výzvy na predkladanie projektovv financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení z akčných plánov.  OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA - výzva č. 01/OÚ Rimavská Sobota/2018 Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Rimavská Sobota   Dátum zverejnenia výzvy: 16.8.2018 Termín na podanie žiadostí: 16.9.2018 Kontakty pre účely konzulácií a technickej podpory:  a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota, b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032  c) e-mailom: info@cerogema.sk Úplné znenie výzvy, ďalších podkladov a informáci najdete na: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota   Informačný seminár k výzve: 04.09.2018 o 9:30 v zasadačke Sociálnej...
28.05.2018 16:29

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Viac tu: https://www.vsp-juzny-gemer.sk/produkty/

Užitočné stránky

Novinky

20.12.2017 11:00

Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia...
13.06.2017 11:16

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

https://www.apa.sk/21-prv-2017
20.09.2014 14:06

Zasadnutie správnej rady VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .
20.08.2014 14:06

Valné zhromaždenie VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Publicita IROP

Fotogaléria: Úvodná stránka

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode