Oficiálna stránka VSP JG

Vitajte na našom webe

Vážení návštevníci,

 

vitajte na našej webovej stránke. Veríme, že aj prostredníctvom tohto média Vám budeme môcť efektívnejšie priniesť základné informácie o našom území, ale aj priebežné informácie o aktuálnom dianí.

Naša stránka je hlavne určená pre obyvateľov žijúcich na území Verejno-súkromného partnerstva.

 

 

Oznamujeme Vám,
že táto webová stránka nebude sprístupnená od 08.09.2020 pre verejnosť a nová oficiálná webová stránka je
https://vspjuznygemer.sk/ !

 

 

Informácie v regióne

20.12.2017 14:38

Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu MAS
25.07.2016 10:03

Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja

Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191BB040003 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Verejno-súkromným partnerstvom Južný Gemer pre projekt s názvom "Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou", ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať "Stratégiu CLLD VSP Južný Gemer".

Užitočné stránky

Novinky

20.12.2017 11:00

Zoznam schválených MAS 2014 - 2020

Oznámenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k výsledkom hodnotenia...
13.06.2017 11:16

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

https://www.apa.sk/21-prv-2017
20.09.2014 14:06

Zasadnutie správnej rady VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .
20.08.2014 14:06

Valné zhromaždenie VSP Južný Gemer

Zo zasadnutia je písaná zápisnica, čo môžete nájsť na našom  webe .

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Publicita IROP

Fotogaléria: Úvodná stránka

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode