MAS MALOHONT rozdával certifikáty a podpísali sme vzájomnú zmluvu o spolupráci

 

Vo štvrtok 6. septembra sa na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach stretli pri odovzdávaní certifikátov výrobcovia, ktorým bola v tohtoročnej výzve udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT i tí, ktorí si obnovili platnosť certifikátu na ďalšie 2 roky.

Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie zo dňa 09.08.2018 boli certifikáty na používanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT pridelené nasledovným produktom a ich výrobcom:

 • drevené rezbárske výrobky - Július Pravotiak, Hrnčiarska Ves
 • osúch a chlebík - Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
 • med - Martin Böhmer, Revúca
 • Muránske buchty - Obec Muráň
 • zelenina - SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
 • surové kravské mlieko - Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
 • osivo obilnín a strukovín - Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo

 

Okrem toho boli certifikáty odovzdané aj dvom výrobcom, ktorí požiadali o predĺženie platnosti značky na ďalšie 2 roky: 

 • cesnak - SHR Dušan Sekeráš, Orávka
 • včelie produkty - Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 25 skupín remeselných, potravinových a poľnohospodárskych výrobkov. Po prevzatí certifikátov sú výrobcovia povinní označovať certifikované produkty alebo ich predajné miesta. Ochranná známka, ktorou sú tieto produkty označované, je zárukou toho, že sú vyrobené v regióne Gemer-Malohont a okrem toho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú posudzované v procese hodnotenia každé 2 roky:

 • pochádzajú od miestneho výrobcu
 • uprednostňuje sa využívanie tradičných postupov alebo miestnych zdrojov
 • obsahujú určitý podiel ručnej práce
 • sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Pri tejto príležitosti prebehlo aj podpísanie zmluvy o spolupráci v oblasti regionálneho značenia na území regiónu Gemer-Malohont. Partnermi Miestnej akčnej skupiny MALOHONT sa stali miestne akčné skupiny Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer.

Viac o regionálnych produktoch a regionálnom značení:

www.gemer-malohont.sk

Zdroj: MAS MALOHONT

Foto: Kristína Furmanová, Ivana Kováčová

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode