Okresný úrad REVÚCA: VÝZVA č. 2/OÚRA/2019 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

04.03.2019 10:39

Informujeme verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Revúcej vyhlásil Výzvu č.2/OÚRA/2019.

 

Prioritné oblasti Akčného plánu okresu Revúca 

  1. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry

  2. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných
  3. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb 
  4. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

 

Dátum zverejnenia výzvy: 1.3.2019

Termín na podávanie žiadostí: 31.3.2019 

Bližšie informácie ako aj formuláre nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode