VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

23.08.2018 16:33

 

Územie pôsobnosti VSP Južný Gemer pokrýva okresy Rimavská Sobota a Revúca. Tieto okresy majú vyhlásené výzvy na predkladanie projektovv financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení z akčných plánov. 

OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA - výzva č. 01/OÚ Rimavská Sobota/2018

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Rimavská Sobota  

Dátum zverejnenia výzvy: 16.8.2018

Termín na podanie žiadostí: 16.9.2018

Kontakty pre účely konzulácií a technickej podpory: 

  • a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota,
  • b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032 
  • c) e-mailom: info@cerogema.sk

Úplné znenie výzvy, ďalších podkladov a informáci najdete na: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

 

Informačný seminár k výzve: 04.09.2018 o 9:30 v zasadačke Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote (K. Mikszátha 6). Prosíme Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 29.8.2018 zaslaním e-mailu na adresu Marta.Konyaova@minv.sk. Do predmetu e-mailu uveďte text: INFOSEMINÁR RIMAVSKÁ SOBOTA.

 

OKRES REVÚCA - výzva č. 1/OÚRA/2018

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Revúca

Dátum zverejnenia výzvy: 20.8.2018

Termín na podanie žiadosti: 17.9.2018

Kontakty ku konzultáciám a technickej podpore: 

  • a) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Revúcej : Erika Szollosová, Remeselnícka 1, Revúca tel. kontakt : 0915 890 366 e- mail. kontakt : erika.szollosova@gmail.com Mgr. Štefan Horváth, Remeselnícka 1, Revúca tel. kontakt : 0948 001 086 e- mail. kontakt : stefan.horvath@rozvojgemera.sk 
  • b) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Tornali : Ing. Gabriela Ádámová, Mierová 259/14, Tornaľa tel. kontakt : 0911 151 783 e- mail. kontakt : gabriela.adamova@gmail.com Réka Nagyová, Mierová 259/14, Tornaľa tel. kontakt : 0905 525 602 e - mail. kontakt : nagyreka.456@gmail.com

Úplné znenie výzvy, ďalších podkladov a informáci najdete na: www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1473/vyzva_ra.pdf

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode