Informácie o nás

Verejno-súkromné partnerstvo (ďalej len VSP) Južný Gemer je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 15 obcí a mest o Tornaľa. Spája ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

 

Počet obyvateľov 14 253
Rozloha   191,98 km 2
Hustota obyvateľstva 74,37 obyv./km 2
Počet obcí 16
Z toho mestá Tornaľa
Počet obyvateľov najväčšie obce 7 450
Administratívne zaradenie - okres/y Rim. Sobota, Revúca
Administratívne zaradenie - kraj/e Banskobystrický

Naše Verejno-súkromné partnerstvo bolo založené v roku 2008 s názvom Verejno súkromné partnerstvo Južného  Gemera. Patria sem všetky obce z Mikroregiónu a to obce Hubovo, Lenka, Včelince, Rumince, Chanava, Abovce, Kráľ, Riečka, Štrkovec, Neporadza, Kesovce, Stránska  a mesto Tornaľa.
Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov v mikroregióne  tak, aby sa využitím prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov naplnili potreby a požiadavky obyvateľov mikroregiónu. Nato aby sme dosiahli naše ciele máme nastavené 4 strategické priority:

-          Tvorba pracovných miest

-          Rozvoj cestovného ruchu

-          Obnova a rozvoj obcí

-          Partnerstvo a spolupráca 

 

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode