Verejné obstarávanie

 
 
Usmernenie PPA č. 8/2017 – aktualizácia č. 2 
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode