Skúsenosti združenia

Združenie má značné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na svojom území. Medzi najvýznamnejšie projekty združenia patria:

-          Kanalizácia a čistička odpadových vôd (2005, financovaná zo zdrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja)

-          Web stránka Mikroregiónu pri Slanej (2011, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)

-          Zakúpenie počítačového vybavenia do kancelárie združenia (2012, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)

-          Širokopásmová optická sieť v MR pri Slanej (2012, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013)

-          Vyhotovenie informačných brožúr o združení VSP JG   (2015, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávného kraja)

 

 

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode