Štruktúra VSP Južného Gemera

 
Orgánmi VSP Južného Gemera sú:
 
  • Valné zhromaždenie  (Najvyšší orgán VSP Južný Gemer)
  • Rada združenia (Výkonný orgán VSP Južný Gemer)
  • Štatutárny orgán (Predseda a Podredseda VSP Južný Gemer)
  • Výberová komisia
  • Monitorovací výbor
  • Revízna komisia (Kontrolný orgán VSP Južný Gemer)

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode