Výberové konanie

 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
podľa ustanovenie § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

Pracovné pozície:

- projektový manažér/ manažér MAS (PODMIENKY)
- odborný administratívny asistent (PODMIENKY)
- administratívny pracovník (PODMIENKY)

termín vyhlásenia výberového konania: 2.1.2018
termín ukončenia výberového konania: 18.1.2018 najneskôr do 13:00 hod.
spôsob a miesto doručnia:
Lenka 11, 980 50  Lenka (Obecný úrad) -poštou, alebo osobne.
Pozor elektronické doručenie nie je možné!!!

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente s názvom "PODMIENKY", uložené do zátvorke.

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode