Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č.1

 
14.6.2019

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14.06.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 31.07.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 31.08.2019

 

Na stiahnutie:

Výzva na odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2

Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov

 

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode