Výzva na OH pre podopatrenie 4.1

13.03.2020
 
Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.1 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 13.03.2020
 
Termín uzávierky prijímania žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 13.04.2020
 
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 20.04.2020
 
 
 

 

Ukončená výzva!!!

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode