Definíciou Verejno-súkromného partnerstva (VSP) je:

-         partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora

-         všetky rozhodovacie orgány VSP musia tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektora a maximálne 50 % zástupcov verejného sektora

-         má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť VSP (napr.: manažér VSP,        účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)

-         územie VSP musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000

-         VSP musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami

 

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode